Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja Keja ogłasza konkurs literacki dla osób niepełnosprawnych wzrokowo

Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "Keja" organizuje dla osób niepełnosprawnych wzrokowo Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. „Żyć z pasją”. Będzie on trwał od 1 października do 30 listopada 2010. Na początku następnego roku, 15 stycznia, ogłoszone zostaną jego wyniki.

Pomoc społeczna: w listopadzie ruszył projekt "Urząd bez barier" organizowany przez Fundację "KEJA"

W listopadzie 2009 odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Urząd bez barier”. Realizowane są one przez Pomorską Fundację Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "Keja" w Gdańsku. Założeniem projektu jest prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji.