Pakt Ribbentrop-Mołotow

70. rocznica napaści ZSRR na Polskę

]]
]]
Mija 70. rocznica radzieckiej agresji na Polskę w czasie II wojny światowej. Dnia 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczpospolitej, łamiąc obowiązujący od 1932 r. polsko-sowiecki pakt o nieagresji.

Kolejne historyczne ataki Rosjan

Polsko – niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy z 1934 r. nie różniła się od paktu Mołotow-Ribbentrop – uważa ambasador Oleg Chlestow, profesor prawa międzynarodowego w Akademii Dyplomatycznej przy MSZ Rosji. Ambasador przedstawił swoje tezy na łamach „Niezawisimaja Gazieta”.