Osoby
budynek muzeum
Przygotowane przez: Szymon Nitka
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Nowoczesne muzea – jakie metody dziś wdrażają, by przyciągnąć jak najwięcej gości?

Muzea starają się przyciągać gości. Ich zadaniem jest bowiem propagowanie wiedzy. Naturalnie, nie bez znaczenia jest fakt, że liczba gości przekłada się na zyski z biletów, które z kolei ułatwiają lepszą opiekę nad istotnymi dla kultury eksponatami i prowadzenie szeroko zakrojonych badań naukowych.