Osny

Osny pod Paryżem: odbył się kolejny polonijny Zjazd Katolicki

W niedzielę 5 lipca w Osny pod Paryżem odbył się kolejny coroczny Zjazd Katolicki Polonii francuskiej zorganizowany przez pallotynów.

5 lipca 2009 odbędzie się Zjazd Katolicki w Osny pod Paryżem

W niedzielę 5 lipca odbędzie się kolejny polonijny Zjazd Katolicki w podparyskim Osny.