Organizacja non-profit

Stypendia Atlas Corps dla liderów społecznych

Roczne stypendia w USA i Ameryce Łacińskiej dla liderów organizacji pozarządowych przyznaje Atlas Service Corps - międzynarodowa sieć liderów i organizacji non-profit, której celem jest rozwiązywanie problemów społecznych na całym świecie. Najbliższy termin 15 sierpnia 2012 r.