ONZ

La Rue: państwa członkowskie ONZ muszą zapewnić dostęp do Internetu

W opublikowanym niedawno raporcie ONZ zawarta jest wyraźna deklaracja o tym, że dostęp do Internet jest prawem człowieka. Frank La Rue, który przedstawił Zgromadzenie Ogólnemu ONZ wspomniany dokument, stwierdza w nim, że Internet stał się kluczowym środkiem za pomocą którego osoby mogą realizować swoje prawo do wolności słowa oraz prawo dostępu do informacji. Deklaracja ta a razie nie wiąże państw członkowskich ONZ i naruszenie prawa dostępu do sieci nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

Talibowie oskarżają ONZ

'''Oskarżenia talibów pojawiły się w związku z rzekomym gnębieniem muzułmanów na świecie i popieraniem "najeźdźców" w Afganistanie.

Będzie bojkot kwietniowej konferencji ONZ

Konferencja ONZ, która odbędzie się w kwietniu, już wzbudza emocje. Coraz większa liczba państw zapowiada bojkot konferencji, która będzie miała miejsce w Genewie.
Korea
Przygotowane przez: Ghetu Daniel
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Korea Północna - zapomniane panstwo

Państwo koreańskie przez wieki było pod wpływami chińskimi i od nich zaczerpnęli Koreańczycy wiarę język i kulturę oczywiście dodając elementy swoje. Korea Północna powstała w wyniku drugiej wojny światowej Państwo koreańskie przez wieki było pod wpływami chińskimi i od nich zaczerpnęli Koreańczycy wiarę język i kulturę oczywiście dodając elementy swoje...