Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii

GERB wygrał wybory parlamentarne w Bułgarii

GERB – partia mera Sofii Bojko Borysowa zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Bułgarii. Zdobyła 39,7 proc. głosów przy frekwencji wynoszącej 60,2 proc.