Mikołaj Dowgielewicz

Polska wyłoży kilka miliardów euro na ratowanie strefy euro

W ramach ratowania strefy euro, kraje Unii Europejskiej przekażą MFW 200 miliardów euro, z czego 150 miliardów euro będzie pochodziło od krajów strefy euro, a pozostałe 50 od reszty UE.