Międzynarodowa skala zdarzeń jądrowych i radiologicznych

Fukushima: łączna ocena INES awarii podniesiona do 7. stopnia

Z uwagi na ilość uwolnionych substancji radioaktywnych japoński urząd dozoru jądrowego podniósł łączną ocenę ośmiu awarii dwóch elektrowni jądrowych do ostatniego, 7. stopnia skali INES.