Michał Boni

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego: jak powinniśmy tworzyć metropolie?

W najbliższych tygodniach powstanie grupa robocza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która zajmie się pracą nad wnioskami z konsultacji dotyczących metropolii.

Ostrowski złożył rezygnację z funkcji podsekretarza stanu w MAC

- Minister Ostrowski zdecydował o wyborze innej ścieżki kariery zawodowej. Rozmawialiśmy o tym od jakiegoś czasu. Ustaliliśmy, że do końca lipca będzie realizował powierzone mu zadania. Trzymam za niego kciuki i dziękuję za dotychczasowy wkład pracy, wiedzy i energii – powiedział minister Michał Boni.

Boni rozmawiał z komisarz UE ds. agendy cyfrowej o projekcie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego

Minister Michał Boni rozmawiał z komisarz Kroes o projekcie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, który wprowadzi do krajowego porządku prawnego zapisy pakietu dyrektyw o łączności elektronicznej. Przedstawił projekt i poinformował, że na początku lipca będzie on przedmiotem obrad Rady Ministrów. Należy zakładać, że wczesną jesienią projekt zostanie uchwalony przez Sejm i Senat. Opóźnienia we wdrażaniu pakietu dyrektyw groziły nam karami finansowymi ze strony Unii. Zdaniem Boniego przyjęty harmonogram pozwoli ich uniknąć.

25 czerwca 2012 Boni przedstawi komisarz UE ds. agendy cyfrowej projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji trafił do konsultacji. Informacja o wszczęciu przez Komisje Europejską postępowania mającego na celu ukaranie Polski za niepełne wdrożenie dyrektywy o usługach audiowizualnych, nie oznacza jeszcze nałożenia na nas proponowanej przez KE kary.

Fundusz Kościelny zastąpiony odpisem podatkowym

- Chcę stworzyć ramy „oddechu duchowego” dla Kościołów i związków wyznaniowych – powiedział Michał Boni na spotkaniu z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Zaznaczył jednocześnie, że likwidacja Funduszu jest nowoczesnym i demokratycznym rozwiązaniem współfinansowania Kościołów i związków wyznaniowych.

Kongres Wolności Internetu 2012: relacja z wydarzenia

W Warszawie, w Centrum Nauki Kopernik odbył się „Kongres Wolności Internetu”. Było to spotkanie zorganizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zaproszonych na nią było ok. 100 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych z internetem, przedstawiciele organizacji zarządzania prawami autorskimi, przedstawiciele mediów i wydawców oraz grupa urzędników państwowych, w tym główny organizator – minister Michał Boni.

ACTA zostanie podpisane przez rząd, a potem będzie konsultowane

Minister administracji i cyfryzacji, Michał Boni, powiedział na konferencji prasowej, że porozumienie ACTA zostanie podpisane przez rząd 26 stycznia 2012, ponieważ umowa nie zmieni w niczym kształtu polskiego prawa. Dodał też, że będzie ona w kolejnym tygodniu konsultowana "punkt po punkcie".

Donald Tusk przedstawił skład rządu

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej przedstawił skład rządu:

Tym samym PSL w dalszym ciągu szefować będzie tym samym ministerstwom co w poprzedniej kadencji (gospodarki, rolnictwa i pracy).
1 2