Masud Barzani

Wojsko strzela do ludzi w Libii - setki zabitych

rządzi Libią 42 lata i nie zamierza oddać władzy]]