Majowie
Peru

Inkowie

Wszystkie ludy Ameryki Północnej (nawet te najznakomitsze), które już przed 2000 lat rozwijały sztukę, medycynę, astronomię, tkactwo i garncarstwo nie wydały z siebie przez 15 wieków wynalazcy koła!...
płaskorzeźba

Aztekowie

Podczas gdy cywilizacja Majów ulegała ostatecznemu rozkładowi, jednym z ostatnich ludów, jakie przybyły do doliny Meksyku byli Aztekowie. Siłą wywalczyli sobie władzę i system rządów.
Aztekowie przybyli około 1250 roku i z czasem obalili rządy Tolteków. Osiedlili się na bagnistych brzegach jeziora Texococo...