Łódź

Łódź podpisze Kartę Brukselską

Łódź zostanie trzecim polskim miastem, które podpisze Kartę Brukselską.
w Łodzi]]

Budżet Łodzi 2011 konsultowany społecznie

Łódź po raz pierwszy zdecydowała skonsultować ze społeczeństwem plany budżetowe na przyszły rok. Niestety, nie obyło się bez nie do końca przemyślanych rozwiązań
]]
Łódzki samorząd postanowił skonsultować ze społeczeństwem budżet miasta na 2011 rok. Postanowiono skorzystać z takiego rozwiązania, między innymi na skutek wprowadzonego w tym roku nowego "regulaminu konsultacji społecznych". Dzięki temu rozwiązaniu, mieszkańcy mogą mieć większy wpływ na to co dzieje się w ich mieście.

Fundacja Ari Ari: Spis Podróżny - prace nad szlakiem ormiańskim rozpoczęte

Fundacja Ari Ari rozpoczęła realizowanie projektu -Spis podróżny. Ormianie w Polsce, którego osią jest stworzenie wirtualnego i realnego szlaku złożonego z rozmaitych odniesień, pogrupowanych w trzy ścieżki związane z ważnymi dla Ormian: ludźmi, przestrzeniami i wydarzeniami.

Kapłan Piotr Maria Bernard Kubicki biskupem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Podczas obrad Kapituły Generalnej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów dokonano wyboru Biskupa Elekta. Został nim kapłan Piotr M. Bernard Kubicki. Obrady Kapituły odbyły się przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku.
okręt podwodny

U-Boot

U-Boot (od Unterseeboot, czyli "łódź podwodna") był podczas obu wojen światowych...
1 2 3