Kredyt bankowy

19 maja 2009 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji

Po kilku miesiącach prac 19 maja Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji. Określa ono zakres niezbędnej dokumentacji i tryb udzielania przez Skarb Państwa wszystkich form poręczeń i gwarancji, a także sposób naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej oraz jej wysokość.