Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Wniosek o uchwałę KRRiT w sprawie religijnego uzasadnienia zawieszenia współpracy TVP z piosenkarką

W związku z Telewizję Polską S. A. w jej własnym serwisie internetowym oświadczeniem TVP S.A. z dnia 12 sierpnia 2009 r., celem ochrony w Polsce konstytucyjnego prawa do informacji, dnia 19 sierpnia 2009 r. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skierowano wniosek o podjęcie: "uchwały o niedopuszczalności zastraszania religijnego, dyskryminacji światopoglądowej i naruszenia wolności wypowiedzi przez Telewizję Polską S. A. w sprawie uzasadnienia (...) zawieszenia przez Telewizję Polską S. A. współpracy z piosenkarką przytoczeniem opinii o religijnych implikacjach jej prywatnych poglądów, legalnie wyrażonych poza antenami Telewizji Polskiej S. A. (...) działania godzącego w wolny dyskurs społeczny i polityczny jako fundament demokracji polskiej i wspólnotowej".

Ojciec Rydzyk: wciąż są zakusy, które różnymi drogami zmierzają do tego, żeby zamknąć nam usta

Po tym jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji skrytykowała działania Radia Maryja, w obronie stacji stanęli jej wierni słuchacze. Głos zabrał także ojciec Rydzyk, który zaapelował o wsparcie.

KRRiT przygotowała nowe zasady płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przygotowała nowe zasady opłacania abonamentu RTV. Według projektu abonament ma opłacać każda osoba korzystająca z prądu oraz telewizora, radia lub komputera.