Kopenhaga

Warszawa: konferencja "Ostatni dzwonek dla klimatu"

W Warszawie 24 lipca 2009 odbędzie się konferencja prasowa "Ostatni dzwonek dla klimatu – czas na klimatyczne pospolite ruszenie?". Miejsce konferencji będzie ulokowane na Wiśle na trasie spływu tratwy, dzięki której osoby z organizacji Polska Zielona Sieć od Krakowa do Gdańska organizują specjalną akcję medialną: "Tratwą na ratunek klimatowi".