Kneset

Kneset: projekt ustawy podnoszącej wiek zdolności do zawarcia związku małżeńskiego

Projekt ustawy podnoszącej wiek zdolności do zawarcia związku małżeńskiego z 17 na 18 lat 18 czerwca przeszedł pierwsze czytanie w Knesecie, parlamencie Izraela. Przed ustawą jeszcze drugie i trzecie czytanie.