Jan Paweł II
Pomnik Papieża Jana Pawła II
Przygotowane przez: Bogdan Migulski
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Kalendarium życia i pontyfikatu Papieża Jana Pawła II

Jan Paweł II - Dzieło życia
Kalendarium życia i pontyfikatu Papieża Jana Pawła II...
Jan Paweł II
Przygotowane przez: PeWu
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Anegdoty Papieskie

Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec zebranym na mszy tak spodobały się cytowane przez Papieża słowa św. Pawła, że przerwali mu i zaczęli bić brawo. Kiedy Ojciec Święty znów doszedł do głosu, przerywając przygotowaną mowę, stwierdził: "Dziękuję w imieniu świętego Pawła"...
Jan Paweł II
Przygotowane przez: jetalone
Podpatrzone na: http://www.flickr.com

Jan Paweł II

"Na wieki będę opiewał miłość Pana: takie jest moje wyznanie wiary i hymn wdzięczności dla Pana życia, który sprawił, że mogę dziś, w dniu mych 80. urodzin, odprawiać razem z wami Eucharystię, radując się nieprzemijającą radością ducha."
1 2