Internet Society Poland

MKiDN do konsultacji w sprawie ACTA wybrało stowarzyszenia twórców i wydawców oraz główne stacje telewizyjne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stoi na stanowisku, że dokument ACTA został ujawniony w Polsce i skonsultowany ze społeczeństwem, a raczej z kilkunastoma organizacjami zrzeszającymi twórców.