Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Agnieszka Zalewska Przewodniczącą Rady CERN

Agnieszka Zalewska zostanie szefem Rady CERN.