II wojna czeczeńska

Rosja kończy operację wojskową w Czeczenii

Od godziny 0:00 (16 IV) obowiązuje zakończenie operacji antyterrorystycznej w Czeczenii. Tym samym zakończyła się trwająca od 10 lat II wojna czeczeńska.