Górnictwo

Niemcy: w Jänschwalde odbył się Obóz Akcji Klimatycznej

W dniach 7 - 14 sierpnia w niemieckiej wiosce Jänschwalde, w pobliżu granicy z Polską, odbył sięObóz Akcji Klimatycznej, zorganizowany przez koalicję niemieckich organizacji społecznych i ekologicznych. Hasłem przewodnim trwającego tydzień obozu była walka ze zmianami klimatu i na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Ze względu na jego lokalizację na terenie zagłębia węgla brunatnego, równie ważne miejsce w programie obozu zajmował temat wpływu górnictwa i energetyki węglowej na pogłębianie się efektu cieplarnianego, jak i na życie lokalnych społeczności na terenach górniczych.