Główny Urząd Statystyczny

Polska z najlepszym PKB w całej Unii

'''Główny Urząd Statystyczny podaje, iż PKB w II kwartale wzrosło aż o 1,1%. Wg premiera Donalda Tuska oznacza to, iż Polska jest jedynym krajem UE z tak wysokim tempem wzrostu gospodarczego. Z tego wynika, że najlepiej walczy ze zjawiskiem kryzysu gospodarczego.

GUS: przybyło kobiet i osób wykształconych – wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego, jaki odbył się w trzecim kwartale tego roku. Według nich, w ciągu 10 lat przybyło mieszkańców Polski o prawie 100 000, a także poprawiła się struktura wykształcenia.