Frederick Reinfeldt

Vaclav Klaus podpisał Traktat z Lizbony

Prezydent Czech Vaclav Klaus ratyfikował traktat lizboński jako ostatni prezydent kraju należącego do UE.