Fizyka cząstek elementarnych

Agnieszka Zalewska Przewodniczącą Rady CERN

Agnieszka Zalewska zostanie szefem Rady CERN.