Europeana

Poznań: w ramach Hack4Europe! odbędzie się spotkanie poświęcone otwartym danym

Między 6 a 12 czerwca 2011 w czterech miejscach Europy odbędzie się cykl spotkań „Hack4Europe!” organizowany przez Fundację Europeana. Spotkania te (tzw. hakatony) odbędą się równolegle w Londynie, Barcelonie, Poznaniu i Sztokholmie. Polska edycja „Hack4Europe!” jest organizowana we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) i Biblioteką Kórnicką PAN. Odbędzie się ona w dniach 7 i 8 czerwca 2011.

W Bibliotece Narodowej odbędzie się konferencja dotycząca dostępu do dziedzictwa kulturalnego Europy

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Europeana oraz Biblioteka Narodowa organizują konferencję, której celem jest rozpoczęcie debaty nad strategią „European Cultural Commons”. Przedmiotem tej strategii jest wolna kultura w domenie publicznej jako źródło innowacji.