Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej

Europejskie warsztaty dziennikarskie w Barcelonie - zapowiedź

DG MARKT zaprasza wszystkich urodzonych w 1992 roku na bezpłatne warsztaty dziennikarskie w Barcelonie.