Cypr

Grabarka: odbyły się uroczystości Przemienienia Pańskiego

Od 18 do 19 sierpnia po raz kolejny od kilkunastu lat na górze Grabarce, świętym miejscu dla prawosławia, odbywały się uroczystości związane z obchodami święta Przemienienia Pańskiego.