Bielskie Centrum Kultury

Biskup Rakoczy uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa

Biskup Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, w dniu 22 maja został wyróżniony tytułem doktora honoris causa Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
Tytuł został nadany na mocy uchwały Senatu ATH w dniu 17 kwietnia 2009 r. Uroczystość odbyła się Bielskim Centrum Kultury.