Bekerel

Fukushima: do budynku reaktora nr 1 weszli ludzie

W poniedziałek rano czasu japońskiego do budynku reaktora nr 1 elektrowni jądrowej Fukushima nr 2 weszli pracownicy operatora elektrowni, firmy TEPCO, i japońskiej agencji bezpieczeństwa jądrowego i przemysłowego, aby wykonać pomiary promieniowania.

Fukushima: łączna ocena INES awarii podniesiona do 7. stopnia

Z uwagi na ilość uwolnionych substancji radioaktywnych japoński urząd dozoru jądrowego podniósł łączną ocenę ośmiu awarii dwóch elektrowni jądrowych do ostatniego, 7. stopnia skali INES.