Armia Krajowa

Będzie święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego podziemia

W czwartek, 3 grudnia, sejm przyjął uchwałę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Nowe święto ma być poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia zbrojnego po 1944 roku, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i komunizmowi.
„Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości.”
Prace nad świętem rozpoczął rok temu gabinet prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wniosek Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych (występujący w imieniu takich kombatanckich organizacji jak Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość", Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej). W lutym 2010 roku skierował on do sejmu projekt ustawy w sprawie ustanowienia nowego święta poświęconego żołnierzom powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Ustawa trafiła pod obrady sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która w czasie pracy wprowadziła drobne poprawki w tekście preambuły. Komisja zmieniła także artykuł, który regulował wejście w życie ustawy o nowym święcie państwowym. Dzięki temu ustawa zacznie obowiązywać w chwili jej ogłoszenia (prezydencki projekt zakładał 14-dniowy termin wejścia w życie ustawy). Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być świętem państwowym, obchodzonym corocznie. Nie będzie jednak dniem wolnym od pracy.

Kowal: zakończenie projektu Piper/Jasiński

20 maja w Kowalu odbędzie się podsumowanie kilkumiesięcznego projektu Fundacji Ari Ari pt. "Piper/Jasiński". Ideą przewodnią działania było przeprowadzenie z grupą wolontariuszy swoistego śledztwa w historii - udokumentowania i zebrania historii mówionych dotyczących losów Ottomara Pipera: wojennego burmistrza Kowala, członka AK, prawie dwa lata więzionego przez Gestapo. Projekt był częścią programu "Seniorzy w akcji", realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.