Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Tydzień Open Access 2010

W dniu 18 października rozpoczął sięOpen Access Week, akcja mająca na celu promocję otwartego dostępu do informacji i wyników badań (szczególnie tych finansowanych ze środków publicznych) oraz budowy nowego modelu komunikacji naukowej opartej na wymianie doświadczeń i dzieleniu się wiedzą oraz rezultatami pracy naukowej. W historii ruchu OA to już druga tego typu akcja.