Historia Polski

Prezydent Kwaśniewski u Benedykta XVI

Papież Benedykt XVI przyjął prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na prywatnej audiencji. Rozmowa...
Nysa

Nysa - dzieje miasta

Nysa - nazwa miasta pochodzi od nazwy rzeki Nysa. Nysa zwana Niżą w X wieku, została wspomniana już w kronice czeskiej Kosmosa pod 991 rokiem. Zapis fluminis Niżą znajdujemy też w dokumencie Ottona III z 1000 roku...

Tezy Marcina Lutra

1. Pan i nauczyciel nasz, Jezus Chrystus mówiąc "Pokutę czyncie" chciał, by całe...

Hitler i Mussolini o faszyźmie

10. - Ta osobowość wyższego stopnia jest narodem, o ile jest panstwem. Nie naród tworzy panstwo...

Karta Atlantycka 14 VIII 1941 r.

Prezydent Stanów Zjednoczonych i Premier Wielkiej Brytanii podpisali poniższe oświadczenie...

Hitler "Mein Kampf"

1.Propaganda hitlerowskal..na psychikę mas działa tylko to, co mocne i bezkompromisowe... Masom bardziej...

Królowie Polscy

Dynastia PiastówIX wiek – Siemowit IX-X wiek – Lestko (Lestek, Leszek) X wiek –...

Templariusze - Wielcy Mistrzowie

1118-1136Hugon z Payns, założyciel zakonu1136-1149Robert z Craon1149-1152(?)Ewerard z Les Barres (zrezygnował...

Zjazd Gnieźnienski według Gala Anonima

Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za jego czasów cesarz Otto Rudy...

14 punktów Wilsona

Programem naszym jest program, który zapewni światu pokój; program ten -- naszym zdaniem...