Historia Polski

Tezy Marcina Lutra

1. Pan i nauczyciel nasz, Jezus Chrystus mówiąc "Pokutę czyncie" chciał, by całe...

Hitler i Mussolini o faszyźmie

10. - Ta osobowość wyższego stopnia jest narodem, o ile jest panstwem. Nie naród tworzy panstwo...

Karta Atlantycka 14 VIII 1941 r.

Prezydent Stanów Zjednoczonych i Premier Wielkiej Brytanii podpisali poniższe oświadczenie...

Hitler "Mein Kampf"

1.Propaganda hitlerowskal..na psychikę mas działa tylko to, co mocne i bezkompromisowe... Masom bardziej...

Królowie Polscy

Dynastia PiastówIX wiek – Siemowit IX-X wiek – Lestko (Lestek, Leszek) X wiek –...

Templariusze - Wielcy Mistrzowie

1118-1136Hugon z Payns, założyciel zakonu1136-1149Robert z Craon1149-1152(?)Ewerard z Les Barres (zrezygnował...

Zjazd Gnieźnienski według Gala Anonima

Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za jego czasów cesarz Otto Rudy...

14 punktów Wilsona

Programem naszym jest program, który zapewni światu pokój; program ten -- naszym zdaniem...
akwedukt
Przygotowane przez: By RaSeLaSeD - Il Pinguino
Podpatrzone na: www.flickr.com

Stosunki gospodarcze ziem polskich z imperium rzymskim od I do III w.n.e

   Na ziemiach Polskich po zakonczeniu okresu późlatenskiego ( ok. od drugiej polowy...
łuk triumfalny
Przygotowane przez: ell brown
Podpatrzone na: www.flickr.com

Kulisy I wojny punickiej

Od czego się zaczęło? Często tak bywa, że wielkie konflikty zaczynają się od spraw pozornie niewielkiej wagi. Tak było z I wojną punicką. Aby dobrze zrozumieć źródła tego konfliktu trzeba wrócić się aż do schyłku IV wieku p.n.e...