Najnowsze wiadomości

Polityka zagraniczna Niemiec wg Hitlera

1.Hitler o polityce zagranicznej RzeszyAdolf Hitler, "Mein Kampf"My, narodowi socjaliści...

Hitler i Mussolini o faszyźmie

10. - Ta osobowość wyższego stopnia jest narodem, o ile jest panstwem. Nie naród tworzy panstwo...

Karta Atlantycka 14 VIII 1941 r.

Prezydent Stanów Zjednoczonych i Premier Wielkiej Brytanii podpisali poniższe oświadczenie...

Hitler "Mein Kampf"

1.Propaganda hitlerowskal..na psychikę mas działa tylko to, co mocne i bezkompromisowe... Masom bardziej...

Kampania wrześniowa - Kalendarium

1.IXPoczątek II wojny światowej. O godz. 4:45 wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekraczają...

Królowie Polscy

Dynastia PiastówIX wiek – Siemowit IX-X wiek – Lestko (Lestek, Leszek) X wiek –...

Templariusze - Wielcy Mistrzowie

1118-1136Hugon z Payns, założyciel zakonu1136-1149Robert z Craon1149-1152(?)Ewerard z Les Barres (zrezygnował...

Przywilej Koszycki

W imię Panskie. Amen. Ponieważ sprawy książąt winny być pamięci przyszłych pokolen bez żadnej...

Zjazd Gnieźnienski według Gala Anonima

Również i to uważamy za godne przekazania pamięci, że za jego czasów cesarz Otto Rudy...

14 punktów Wilsona

Programem naszym jest program, który zapewni światu pokój; program ten -- naszym zdaniem...