Masz pomysł na własny biznes? Staraj się o dofinansowanie


Samo przyznanie dotacji nie upoważnia nas jednak do zaniechania wypełniania obowiązków określonych przez instytucję dofinansowującą. Najważniejszy z nich, to obowiązek utrzymania działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, a w razie niedotrzymania zobowiązania - dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

Z propozycją dla przedsiębiorców, wychodzą także firmy leasingowe. Dodatkowo, w przypadku leasingu możemy skorzystać z dofinansowania unijnego.

Jakie środki trwałe można wziąć w leasing, w ramach oferty z dotacjami UE?

* maszyny oraz specjalistyczne urządzenia,
* linie produkcyjne i technologiczne,
* maszyny budowlane,
* środki transportu,
* nieruchomości.

W leasingu, leasingobiorca angażuje jedynie niewielki wkład własny i ustala takie raty miesięczne, by pokrywać je z przewidywanych przychodów z leasingowanego przedmiotu. Dzięki leasingowi można wykorzystać działanie tzw. dźwigni finansowej, albowiem dzięki pożyczeniu części kapitału na sfinansowanie swojego majątku, nabędziemy np. nie jedną maszynę, a dwie i dzięki temu uzyskać większe zyski firmy.
2018-02-05 14:46:02
1 2