Co jest potrzebne do poprawnego działania placu zabaw?norma PN-EN 14974+A12010 określająca poprawną konstrukcję skateparków czy norma PN-EN 149602014-02 oPiSująca bezpieczną konstrukcję zabawek nadmuchiwanych. Właściciele placów powinni wykonać plan przeglądu placu.
2018-01-17 12:17:02
1 2