Weryfikacja umiejętności i wiedzy dzieci

Nauka nierozerwalnie będzie się kojarzyć z dużą ilością powtórek i kontrolą wiadomości. Dzisiaj szkolnictwo nastawione jest na weryfikację wiadomości przy pomocy najróżniejszych testów. Ciężko powiedzieć, czy tego typu system jest lepszy, testy mają swoich przeciwników i zwolenników, lecz dopóki są one oficjalnie wykorzystywane, to nie ma wyjścia i należy nauczyć się je zdawać.


Przygotowania do matury
Przygotowane przez: Jixar
Podpatrzone na: http://www.flickr.com
Przy egzaminach na zakończenie szkoły podstawowej czy gimnazjum nauczyciele uczą wręcz swoich uczniów, w jaki sposób sobie z nimi radzić, bo tak naprawdę często bardziej będzie się liczyć znalezienie odpowiedniego klucza rozwiązania niż sama wiedza na dany temat. Ale szczęśliwie zdecydowana większość testów jeżeli nawet nazywa się testami, to wymagać jednak będzie od uczniów posiadana pewnego zasobu wiadomości.

Na przykład testy z języka polskiego 4 przeprowadzane na koniec czwartej klasy będą obejmować pełny zakres wiedzy językowej, którą uczniowie zyskują przez ten okres nauki. Wiele pytań będzie jednak wymagać posiadania należytej wiedzy, i jednak nie wystarczy zwykłe zakreślenie prawidłowej odpowiedzi.

Podobnie sprawa będzie wyglądać z testami językowymi. Tradycyjne testy (zobacz również testy na prawo jazdy) z jezyka polskiego 4 () zawierają pewną liczbę pytań, przy których trzeba wybrać prawidłową odpowiedź, lecz poza tym pytania, na które trzeba udzielić bardziej wyczerpującej odpowiedzi.

Podobnie niebanalne treści dotyczące objaśnianej tematyki znajdziesz tu - zobacz więcej w tym serwisie. Poznasz omawianą kwestię od innej strony!

Przez to można zweryfikować wiedzę uczniów na różnych płaszczyznach i wychwycić, gdzie jeszcze musi się poprawić. Lecz aby odpowiednio zaliczyć tego typu sprawdzian wiedzy, czy będzie on w formie testu, czy jakiejkolwiek innej, to trzeba się do tego odpowiednio nauczyć. Przy obcych językach bardzo przydaje się tłumacz słownik (), przy jego pomocy można się szybko i sprawnie uczyć nowego słownictwa i utrwalać do tej pory zapamiętane. Najróżniejszych słowników, czy to pod postawią książek, czy w sieci internetowej jest całkiem sporo i każdy bez żadnego problemu może znaleźć odpowiedni dla siebie. Podczas nauki skorzystać również można z innego wsparcia, przykładowo dla uczących się chemii konieczny wręcz może być układ okresowy pierwiastków.
2021-05-29 07:46:05