MAC proponuje wycofanie poprawki ws. zbiórek publicznych – dla liberalizacji przepisów lepsza zmiana całej ustawy

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, wystosował list w sprawie zbiórek publicznych do posła Waldy’ego Dzikowskiego, przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

W liście minister Boni zwrócił uwagę, że przy dążeniu do zamierzonego celu, jakim jest liberalizacja przepisów dotyczących zbiórek publicznych najlepszy efekt da zmiana całej ustawy.

W związku z powyższym minister Boni proponuje wycofać poprawkę, gdyż obecna proponowana ma na celu jedynie zmiany w zakresie administracji rządowej w związku z powołaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Liberalizacja systemu zbiórek publicznych daje z jednej strony większe możliwości społeczeństwu obywatelskiemu, chcącemu uczestniczyć w takim sposobie decydowania o tej sferze aktywności publicznej, z drugiej strony powinna gwarantować poczucie praworządności i bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w zbiórkach.

Zobacz też

  • Boni: zbiórki publiczne nowocześniejsze, 18 czerwca 2012
  • Boni o zmianach regulujących zbiórki publiczne i crowdfunding, 18 czerwca 2012
  • Finansowanie społecznościowe – MAC rozważa różne scenariusze, 19 czerwca 2012
  • Boni: jak uwolnić zbiórki internetowe?, 22 czerwca 2012

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu MAC proponuje wycofanie poprawki ws. zbiórek publicznych – dla liberalizacji przepisów lepsza zmiana całej ustawy


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-07-01 00:00:00