Boni o zarządzaniu kryzysowym i „sprawnym państwie” na Śląsku

Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, spotkał się w Katowicach z wojewodą śląskim Zygmuntem Łukaszczykiem. Wojewoda zaprezentował ministrowi schemat i sposób działania służb kryzysowych. Przedstawił wypracowane na Śląsku procedury działania dla koordynatorów działań kryzysowych.

Śląskie doświadczenia związane z reagowaniem i prowadzeniem akcji ratunkowych podczas katastrof, wypadków i kataklizmów pozwoliły na sformatowanie doskonale działających procedur systemu zarzadzania kryzysowego oraz procedur awaryjnych dla służb wojewody, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji i innych

Boni spotkał się również z samorządowcami w ramach „Katedry mistrzów”, gdzie został zaproszony przez marszałka województwa śląskiego. W Sali „Sejmu Śląskiego” minister zaprezentował „Sprawne Państwo 2.0” . W trakcie wykładu i dyskusji Boni rozmawiał m.in. o zagrożeniach dla polskiego rozwoju, filarach rozwoju dla „Polski 2030”, oraz celach działań w ramach sprawnego państwa. Dużo miejsca minister poświęcił uproszczeniu usług publicznych i ewolucji administracji publicznej „od zaświadczenia do oświadczenia”, jako jednemu z głównych priorytetów tworzenia relacji pomiędzy obywatelem i administracją służącą obywatelowi. Przedstawił także korzyści płynące z elektronizacji i cyfryzacji usług państwa, jako procesów nieodwracalnych dla administracji.

Podczas spotkania z mieszkańcami i samorządowcami z Zabrza rozmawiano m.in. o relacjach samorządu z rządem i samorządu z obywatelami. Minister Boni zaprezentował założenia „państwa optimum” i listę priorytetów samorządowych MAC.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Minister Boni o zarządzaniu kryzysowym i „sprawnym państwie” na Śląsku


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-07-20 00:00:00