Akcja protestacyjna Programu II Polskiego Radia

Program II Polskiego Radia ogłosił akcję protestacyjną przeciwko zmniejszeniu środków finansowych na media publiczne. Akcja rozpoczęła się 8 lipca 2009 o godzinie 6.00 wstrzymaniem emisji programu i trwała 24 godziny. Na antenie usłyszeć można było tylko początkowe takty "Warszawiankę" oraz śpiew ptaków. Był także ponawiany apel:

„Szanowni Państwo,to jest akcja protestacyjna Zespołu Programu 2.Nasze istnienie jest zagrożone między innymi na skutek dramatycznie zmniejszających się wpływów z abonamentu.Tylko stabilne finansowanie pozwoli zachować na dotychczasowym poziomie naszą ofertę muzyczną, literacką i publicystyczną.Tylko zapewnienie środków odpowiadających zakresowi pełnionej przez nas misji kulturalnej i edukacyjnej uchroni nasz Program przed nadaniem w najbliższym czasie ostatniej audycji: Requiem dla Dwójki.Nie skazujmy radia publicznego na milczenie.”

Dziennikarze radiowej "Dwójki" wystosowali apel do opinii publicznej, w którym podkreślają, że zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie publicznych i niekomercyjnych mediów spowoduje całkowitą niemożność funkcjonowania Programu II w takim wymiarze, w jakim działa do tej pory. Ten kanał radiowy jest stacją ogólnopolską propagującą i popularyzującą naukę, literaturę, muzykę oraz sztukę, nadającą audycje kulturalne oraz słuchowiska i reportaże radiowe. Polskie Radio Program II jest całkowicie wolny od reklam, utrzymuje się tylko ze środków publicznych. W apelu odniesiono się także do toczącej się aktualnie debaty politycznej, dotyczącej finansowania mediów publicznych:

„Dzisiejszy stan debaty o mediach publicznych odebrał nam nadzieję na rozwiązanie problemu w najbliższej przyszłości. Uwaga opinii publicznej jest kierowana niemal wyłącznie na problemy telewizji i na spory polityczne. Mamy wrażenie, że głos kultury jest w dyskusji lekceważony, a nasza działalność – pomijana i przemilczana.”

Dziś o godzinie 16.00 radiowa "Dwójka" nadała w audycji "Wybieram Dwójkę" wydanie specjalne programu pod tytułem: "Debata o kulturze", które poprowadzili: Hanna Maria Giza, Michał Montowski i Marcin Majchrowski. Temat przewodni dotyczył kondycji mediów publicznych w Polsce oraz prezentowane były cele jakim ten program służy (popularyzacja kultury wysokiej, styl uprawiania dziennikarstwa radiowego, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i kulturowych ludzi mniej zamożnych itp.), a także przedstawiono obecną sytuację tego programu po ograniczeniu państwowych wpływów pieniężnych. Gośćmi w studiu radiowym byli m.in: medioznawca, profesor Tadeusz Kowalski, czy prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Krystyna Mokrosińska. Dodatkowo głos w debacie zabrali także aktor i reżyser Andrzej Seweryn, śpiewaczka altowa Jadwiga Rappé oraz inni goście.

W ramach pomocy Programowi II Polskiego Radia w nagłośnieniu akcji protestacyjnej Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wysłało informację o tej formie protestu "Dwójki" do lokalnych stacji radiowych.

Inne akcje związane z trudną sytuacją Polskiego Radia przygotowały także: program I i III Polskiego Radia oraz Polskie Radio Euro.

Źródła

  • Zespół Programu 2 Polskiego Radia - PROTEST - Kultura w zagrożeniu!/Culture in danger! - - 6 lipca 2009
  • Środowiska naukowe i twórcze bronią Programu Drugiego Polskiego Radia - - 7 lipca 2009
  • Łukasz Szewczyk - Polskie Radio zamilknie? Rusza wielki protest - - 7 lipca 2009


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:22:02