Wojna w Afryce 1914-1918

Afryka
Przygotowane przez: By PhotosEcosse
Podpatrzone na: http://www.flickr.com
Walki w koloniach niemieckich, nie miały większego wpływu na przebieg I WŚ. Losy konfliktu zostały w całości rozstrzygnięty na frontach Europejskich. Gdyby jednak wojna zakończyła się "pokojem kompromisowym", to utrzymanie przy sobie jak największej ilości kolonii, miałoby dla Niemiec dużą wagę.

Wielka Brytania panowała na morzach, zatrzymanie w trakcie wojny jakichś kolonii, było by dla Niemiec niemożliwe. Kiedy rozpoczęła się wojna, Niemcy straciły swe kolonie na Oceanie Spokojnym i w Azji Wschodniej. Pod koniec sierpnia pozostały im jedynie kolonie w Afryce. Wojna w Afryce, była toczona rękami Murzynów. Biali dowodzili, czarni walczyli. Kadrę oficerską i część podoficerskiej stanowili biali. Trzonem armii byli czarni askarysi. W armiach alianckich czarny żołnierz był poniżany, bity, a niekiedy mordowany. W armii Niemieckiej było zupełnie inaczej. "Afrykańskie wojsko" odznaczało się wysoką dyscypliną i poziomem wyszkolenia. Nie było kar cielesnych. Teoretycznie biały był równy czarnemu. Najszybciej, bo już w sierpniu 1914 roku Anglicy i Francuzi opanowali Togo. Później w 1916 roku Kamerun. Inaczej było w Afryce Południowo Zachodniej. Część Burów nie pogodziła się szczerze z Anglikami. Przechodzili oni na stronę Niemiec. Wkrótce powstał regularny oddział burski w armii niemieckiej. Dowodził nim bohater wojen burskich Christian De Wet. Anglicy i Francuzi szybko stłumili rewoltę burską i zajęli Afrykę Południowo-Wschodnią.

Najdłużej walki trwały w Afryce Wschodniej. Była to perła koloni niemieckich. Niemcy wiązali z nią ogromne nadzieje. Kraj był bogaty i prawie dwukrotnie większy od Niemiec. Armią niemiecką dowodził generał Paul von Lettow-Worbeck. Miał on za zadanie zawiązać w walce ze sobą jak najdłużej, największe siły wroga. Dowodził on armią niewielką: kilkuset białych oficerów i podoficerów, 2500 askarysów, oraz ok. 2000 czarnych policjantów. Alianci tak małej armii przeciwstawili ok. 100 000 żołnierzy. Pierwsze walki toczyły się już w listopadzie 1914 roku. W okolicach portu Tanga Anglicy ponieśli klęskę. Lettow bardzo dobrze wykorzystał to zwycięstwo. Alianccy żołnierze, zaczęli odczuwać lęk przed niemieckimi askarysami. Niedługo sytuacja zmieniła się. Do Afryki przybył francuski generał Jan Christian, na czele 100 000 żołnierzy. Niemcom zaczęło wkrótce brakować żywności, amunicji i lekarstw. Pomimo tego Lettow walczył dalej. Organizował nawet wyprawy do brytyjskiej Rodezji. Otrzymał tam 13 listopada 1918 roku wiadomość o zakonczeniu konfliktu. Skończył się on także w Afryce. Niemiecką Afrykę Wschodnią zajęli Anglicy.
Przygotowane przez: Kacper Pfeifer
2018-08-01 15:10:02