Kneset: projekt ustawy podnoszącej wiek zdolności do zawarcia związku małżeńskiego

Projekt ustawy podnoszącej wiek zdolności do zawarcia związku małżeńskiego z 17 na 18 lat 18 czerwca przeszedł pierwsze czytanie w Knesecie, parlamencie Izraela. Przed ustawą jeszcze drugie i trzecie czytanie.

Poseł do Knesetu Dow Chenin (twórca projektu ustawy) uważa, że ten krok jest ważny, bo staje w obronie małoletnich:
"Podniesienie wieku zdolności do zawarcia małżeństwa jest niezbędne, by chronić młodych ludzi, szczególnie młode kobiety, przed przymusowymi małżeństwami, które w wielu przypadkach są szkodliwe dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego". Wczesne, narzucone małżeństwo oznacza też "cios w prawa [nieletnich] do rozwoju, edukacji i ich zdolności wejścia na rynek pracy".

Nowa ustawa spowodowałaby zgodność prawa izraelskiego z traktatami międzynarodowymi.

Sądy mogłyby odstępować od tej reguły tylko w przypadku, gdy przeważałoby dobro małoletniego, pod warunkiem, że małoletni miałby ukończone 16 lat.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Kneset przeciwko małżeństwom nieletnich


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-06-24 00:00:00