Międzynarodowe Regulacje Telekomunikacyjne (ITR) – polskie konsultacje społeczne do 30 sierpnia

W ślad za Polską również Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) rozpoczął publiczne konsultacje Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR). Dokument dostępny jest m.in. po angielsku. Konsultacje będą trwały do 3 listopada 2012 r.

Komentarze można publikować w sześciu oficjalnych językach ONZ na .

Polskie konsultacje społeczne tego dokumentu zostały ogłoszone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji już 2 sierpnia. Na Państwa opinie czekamy do 30 sierpnia w społecznym serwisie konsultacyjnym Te konsultacje poszłużą wypracowaniu polskiego stanowiska do ITRów, podczas gdy konsultacje prowadzone przez ITU zostaną przekazane wszystkim 193 Państwom Członkowskim Związku, by wzięły je pod uwagę zmieniając ITR.

Oprócz konsultacji społecznych 9 sierpnia MAC rozpoczął również konsultacje międzyresortowe ITR. Ich celem jest wypracowanie jednolitego stanowiska Rządu na konferencję ITU w grudniu 2012.

Uwagi i opinie resortów będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MAC.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Międzynarodowe Regulacje Telekomunikacyjne (ITR) – konsultacje trwają


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:21:04