Wzrost liczby ludności powiatu śremskiego w 2008 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące liczby ludności na dzień 31 grudnia 2008 roku. 31 grudnia 2007 roku Powiat Śremski zamieszkiwało 58 760 osób, natomiast pod koniec 2008 roku liczba ta wzrosła do 59 041. W przeciągu ostatnich 8 lat (lata 2000-2008) stan ludności powiatu wykazuje tendencję zwyżkową.


ImageSize = width:450 height:250
PlotArea = left:70 right:40 top:20 bottom:40
TimeAxis = orientation:vertical
AlignBars = justify
Colors =
 id:gray1 value:gray(0.9)
DateFormat = yyyy
Period = from:57200 till:59200
ScaleMajor = unit:year increment:200 start:57200 gridcolor:gray1
TextData =
 pos:(150,20) textcolor:black fontsize:M
 text:Ludność powiatu
PlotData =
 bar:2000 color:gray1 width:1
 from:57200 till:57910 width:15 text:57910 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2001 color:gray1 width:1
 from:57200 till:58050 width:15 text:58050 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2002 color:gray1 width:1
 from:57200 till:58238 width:15 text:58238 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2003 color:gray1 width:1
 from:57200 till:58376 width:15 text:58376 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2004 color:gray1 width:1
 from:57200 till:58465 width:15 text:58465 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2005 color:gray1 width:1
 from:57200 till:58656 width:15 text:58656 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2006 color:gray1 width:1
 from:57200 till:58663 width:15 text:58663 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2007 color:gray1 width:1
 from:57200 till:58760 width:15 text:58760 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2008 color:gray1 width:1
 from:57200 till:59041 width:15 text:59041 textcolor:green fontsize:8px


Mężczyźni stanowią 49% liczby mieszkańców powiatu, kobiety natomiast 51%. Osoby wieku przedprodukcyjnego to 21,6% ludności, produkcyjnego to 65,5%, a poprodukcyjnego 12,9%.

W Śremie liczba mieszkańców wzrosła od 30 czerwca 2008, natomiast zmalała względem danych z 31 grudnia 2007 roku. Wg danych z 31 grudnia 2008 Śrem liczył 29 916 mieszkańców. 30 czerwca 2008 – 29 880, a 31 grudnia 2007 – 29 922. Po wzroście liczby ludności miasta w latach 2000-2002 nastąpił coroczny spadek tej liczby od 2003 roku.


ImageSize = width:450 height:250
PlotArea = left:70 right:40 top:20 bottom:40
TimeAxis = orientation:vertical
AlignBars = justify
Colors =
 id:gray1 value:gray(0.9)
DateFormat = yyyy
Period = from:29200 till:31200
ScaleMajor = unit:year increment:200 start:29200 gridcolor:gray1
TextData =
 pos:(150,20) textcolor:black fontsize:M
 text:Ludność Śremu
PlotData =
 bar:2000 color:gray1 width:1
 from:29200 till:30242 width:15 text:30242 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2001 color:gray1 width:1
 from:29200 till:30346 width:15 text:30346 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2002 color:gray1 width:1
 from:29200 till:30440 width:15 text:30440 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2003 color:gray1 width:1
 from:29200 till:30396 width:15 text:30396 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2004 color:gray1 width:1
 from:29200 till:30315 width:15 text:30315 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2005 color:gray1 width:1
 from:29200 till:30283 width:15 text:30283 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2006 color:gray1 width:1
 from:29200 till:30203 width:15 text:30203 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2007 color:gray1 width:1
 from:29200 till:29922 width:15 text:29922 textcolor:green fontsize:8px
 bar:2008 color:gray1 width:1
 from:29200 till:29916 width:15 text:29916 textcolor:green fontsize:8px


Autorzy „Dziejów Śremu” z lat 70. XX wieku zakładali, że liczba ludności w mieście wzrośnie do ok. 40 000. Przeliczyli się więc ze swoimi prognozami.

Opracowano na podstawie danych w Banku Danych Regionalnych — Indeks BDR.

Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2019-02-01 07:18:02