Koniec strajku w radomskim szpitalu

Zakończył się strajk pielęgniarek i położnych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Pielęgniarki i położne zgodziły się na dodatki do pensji zamiast podwyżek. Wczoraj późnym wieczorem podpisały porozumienie z dyrekcją placówki i prezydentem miasta.

Pieniądze, w trzech ratach do około 1000 złotych w sumie, będą wypłacone pielęgniarkom. 1,2 mln zł brutto ma zostać przeznaczone na dodatki. Do tego dochodzi kwota 200 tys. zł, które dyrektor RSS, Andrzej Pawluczyk, przeznaczył ze swojej strony na ZUS i fundusz pracy, pod warunkiem jednakże, że instytucje uprawnione do kontroli nie nałożą na dyrekcję kar wynikających z przebiegu strajku. Niestety związki wyrazili zgodę, że jeśli wynikną koszty związane z karami za strajk, to zostaną one przesunięte na nich. Jednak po odliczeniu ewentualnych kar suma jednorazowego dodatku nie będzie mniejsza, niż 1 tys. zł na osobę.

Anna Trzaszczka, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w RSS. nie ukrywa, że zakończenie strajku nie jest przez pielęgniarki odczuwane jako sukces, ale jako konieczne zamknięcie etapu, który zaczął prowadzić donikąd.

– Pojawiające się w mediach informacje o możliwości wygaszania kolejnych oddziałów robiły swoje – ocenia przewodnicząca. – Mamy świadomość, że odium związane z tą sytuacją spadłoby na nas. Nie pozwolimy obciążyć się taką odpowiedzialnością. Nie chcemy, aby nasza akcja sprowadziła się do opowieści o pielęgniarkach, które „wykończyły własny szpital”. Zakończenie strajku nie oznacza jednak, że składamy broń. Wracamy do pracy, ale nadal walczymy o swoje - powiedziała Trzaszczka portalowi "Rynek Zdrowia".

Anna Trzaszczka zwraca uwagę, że pielęgniarki nie przyjmują do wiadomości wyjaśnień dyrekcji, że środków na podwyżki nie ma, ponieważ już wcześniej zostały rozdane lekarzom, a one po raz kolejny muszą wykazać zrozumienie. Podkreśla także, że istnieje pilna konieczność wypracowania norm zatrudnienia oraz siatki i taryfikatora płac.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Koniec strajku w radomskim szpitalu


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2009-08-17 00:00:00