Łódź: trwają konsultacje projektu budżetu miasta na 2012 rok

Coraz więcej miast zaczyna korzystać z mechanizmu konsultacji społecznych, który pozwala mieszkańcom wpływać na sposób zarządzania miastem. W Łodzi trwają właśnie konsultacje społeczne projektu budżetu miasta na 2012 rok.

]]Konsultacje społeczne to proces dzięki, któremu mieszkańcy obszaru objętego konsultacjami mogą wypowiedzieć się w danej sprawie. Mogą to być opinie na temat nowych inwestycji, planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji placówek edukacyjnych, czy (jak obecnie w Łódź) projektu budżetu miasta.

Władze Łodzi zdecydowały się po raz drugi na przeprowadzenie konsultacji społecznych. Konsultacje dotyczące planu dochodów i wydatków miasta na 2011 rok zostały wymienione w bazie dobrych praktyk Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - doceniono zwłaszcza przeprowadzenie konsultacji "wśród ludzi", czyli zorganizowanie cyklu spotkań z mieszkańcami, podczas których mogli oni osobiście przekazać swoje uwagi. Uzupełnieniem zeszłorocznych działań były konsultacje elektroniczne, polegające na przesyłaniu uwag poprzez forum internetowe lub e-mailem - niestety termin ten zbiegł się w czasie ze Świętami Bożego Narodzenia - ale mimo wszystko do Urzędu Miasta napłynęło wiele uwag, propozycji i opinii. Między innymi dzięki akcji prowadzonej przez Fundację Fenomen i zaangażowaniu wielu społeczników.

Tegoroczne konsultacje odbywają się tylko w internecie (od 8 do 28 czerwca) Aby ponownie zachęcić mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji do budżetu miasta łódzkie organizacje pozarządowe przygotowały informacje mające pomóc we wzięciu udziału w konsultacjach. Konkretne propozycje, gotowe do wysłania do Urzędu Miasta Łodzi można pobrać ze stronyKomentarz: Przez tydzień od rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu budżetu na 2012 rok (od 8 czerwca do 15 czerwca) wpłynęły do Urzędu Miasta Łodzi zaledwie 3 uwagi. Ciekawe ile zostanie nadesłanych po rozpoczęciu przez społeczników akcji "Budżet dla Łodzi"?

Źródła

  • Urząd Miasta Łodzi - Konsultacje społeczne - - 8 czerwca 2011
  • K.M. - Konsultacje budżetu - Funacja Fenomen - 13 czerwca 2011
  • redakcja - Co to są konsultacje społeczne - - 2011
  • HuBar - Budżet Łodzi 2011 konsultowany społecznie - - 24 grudnia 2011


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:20:05