W Bibliotece Narodowej odbędzie się konferencja dotycząca dostępu do dziedzictwa kulturalnego Europy

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Europeana oraz Biblioteka Narodowa organizują konferencję, której celem jest rozpoczęcie debaty nad strategią „European Cultural Commons”. Przedmiotem tej strategii jest wolna kultura w domenie publicznej jako źródło innowacji.

Opracowanie tej strategii, rozumianej jako zespół działań zakładający masowe udostępnianie cyfrowe europejskiego dziedzictwa kulturalnego, to jedno z najważniejszych zadań zdefiniowanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej 2020. Celem spotkania jest wypracowanie wizji realizacji European Cultural Commons – powszechnego dostępu do zdigitalizowanego dziedzictwa kulturalnego zaspokajającego potrzeby i oczekiwania zróżnicowanych grup użytkowników. Efektem prac ekspertów będzie analiza problemów w zakresie cyfrowego udostępniania dziedzictwa wraz z sugestiami sposobów ich rozwiązania.

Uroczyste otwarcie debaty nad wolnym dostępem do dziedzictwa kulturalnego Europy odbędzie się 12 października 2011 w gmachu Biblioteki Narodowej o godzinie 9:00.

Udział w konferencji potwierdzili eksperci w dziedzinie nowych technologii, przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji, które zajmują się udostępnianiem w Internecie dziedzictwa kulturalnego w postaci cyfrowej, oraz autorzy strategii rozwoju Europy i doradcy polityczni. Konferencja ma charakter zamknięty.

  • Program konferencji

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu European Cultural Commons – konferencja o wolnym dostępie do dziedzictwa kulturalnego Europy

Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2011-10-08 00:00:00