W Zakopanem i Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona otwartym zasobom wiedzy

W dniach 15-17 czerwca 2011 w Zakopanem odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce Otwartych Zasobów Wiedzy i działania uczelni w oparciu o otwarte modele rozpowszechniania wiedzy. Podtytuł to nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej. Do tych środowisk adresowana jest konferencja. Patronat nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka oraz Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.

W swoim założeniu konferencja ma być spotkaniem naukowców – twórców informacji naukowej z bibliotekarzami – współtwórcami systemów otwartego dostępu do informacji, którzy mieliby podjąć próbę odpowiedzenia sobie na pytania dotyczące gotowości środowiska naukowego do współpracy w otwarty sposób oraz dzielenia się osiągnięciami ze społecznością akademicką i całym społeczeństwem.

Szczegółowy program nie został jeszcze ustalony. Według wstępnych planów, w pierwszym dniu konferencji zaproszeni przedstawiciele świata nauki nakreślą kierunki rozwoju nowoczesnej komunikacji naukowej. Podczas dwóch kolejnych dni uczestnicy zastanowią się nad organizacją i zarządzaniem otwartymi zasobami wiedzy oraz rolą biblioteki akademickiej w nowo ukształtowanym środowisku naukowym.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Otwarte zasoby wiedzy – konferencja


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2011-01-26 00:00:00