Benedykt XVI zatwierdził dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego, papieża Jana Pawła II

19 grudnia 2009 papież Benedykt XVI przyjął na audiencji specjalnej abpa Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który przedłożył Papieżowi do zatwierdzenia dekrety 22 zakończonych w Kongregacji procesów beatyfikacyjnych. Wśród nich znalazły się m.in. dekret o heroiczności cnót papieża Jana Pawła II i dekret o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki.

Wydanie dekretu o heroiczności cnót Jana Pawła II zamyka najistotniejsze i najtrudniejsze postępowanie kanoniczne, które mimo ogromu zebranej dokumentacji przebiegało sprawnie. Obecnie pozostaje do sfinalizowania dochodzenie dotyczące cudu uzdrowienia, przypisywanego wstawiennictwu polskiego papieża. Podkreśla się, że wybrano przypadek niesprawiający większych trudności. Dotyczy on niewytłumaczalnego z medycznego punktu widzenia nagłego ustąpienia objawów zaawansowanej choroby Parkinsona u francuskiej zakonnicy. Przypuszcza się, że dekret o uznaniu cudu zostanie ogłoszony najwcześniej w połowie 2010 roku, co umożliwiłoby wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze wczesną jesienią. Z kolei dekret o męczeństwie za wiarę ks. Jerzego Popiełuszki kończy definitywnie proces beatyfikacyjny kapelana "Solidarności" i umożliwia podanie przez Stolicę Apostolską daty wyniesienia go na ołtarze.

Wśród dekretów zatwierdzonych przez papieża Benedykta XVI znalazł się dekret o heroiczności cnót papieża Piusa XII, a także dekret o uznaniu cudu przypisywanego wstawiennictwu błogosławionego Stanisława Kazimierczyka, co otwiera drogę do jego kanonizacji.

Źródła

  • Polska Agencja Prasowa - Koniec najważniejszego etapu beatyfikacji Jana Pawła II - Wirtualna Polska - 19 grudnia 2009
  • Stolica Apostolska - Zatwierdzenie dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 19.12.2009 (oryg. Promulgazione di decreti della Congregatione delle Cause di Santi, 19.12.2009) - serwis informacyjny Stolicy Apostolskiej - 19 grudnia 2009


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2009-12-19 00:00:00