Elektrownia Fukushima Daini bezpiecznie wyłączona

Elektrownia Fukushima Daini, tzw. Fukushima II, została bezpiecznie wyłączona. Do temperatury poniżej 100oC nie został schłodzony jeszcze reaktor nr 4. Oznacza to, że wkrótce anulowana zostanie strefa ewakuacji w promieniu 10 km od elektrowni.

W przeciwieństwie do elektrowni Fukushima I, której trzy bloki utraciły zdolność podstawowego i awaryjnego chłodzenia swoich reaktorów, cztery reaktory Fukushima Daini udało się sprowadzić do stanu zimnego, tj. temperatura wody je chłodzące ma mniej niż 100oC. Jedynie reaktor nr 4 wymaga dalszego stygnięcia.

Piątkowe trzęsienie ziemi automatycznie zatrzymało pracę 4 reaktorów elektrowni. Wzorowa zachował się blok nr 3, którego żadna z kluczowych instalacji nie została uszkodzona i samodzielnie, w ciągu 34 godzin, ostudził się do temperatury poniżej 100oC.

Awaryjne układy chłodzenia reaktorów nr 1, 2 i 4 doznały uszkodzeń, co wymusiło ogłoszenie alarmu. Aby poziom chłodziwa pozostał powyżej wysokości reaktora, użyto drugorzędnego systemu awaryjnego, polegającego na kondensowaniu pary wodnej. Chwilowy wzrost temperatury w reaktorze nr 1 wywołał kolejny alarm, ale potem go odwołano.

12 marca reaktory zachowywały się stabilnie, zachowują odpowiedni poziom wody chłodzącej, ale reaktory nr 1, 2, 4 przygotowano na ewentualność wentylowania, jak miało to miejsce w przypadku reaktorów elektrowni Fukushima-Daiichi. Ostatecznie takiej potrzeby nie było.

W ciągu ostatnich dwóch dób operator elektrowni, TEPCO (Tokyo Electric Power Company) przeprowadziło naprawy systemów chłodzenia bloków nr 1, 2, 4, po kolei aktywując je. Reaktor nr 1 został oficjalnie wygaszony w poniedziałek o 01:24 czasu miejscowego, a nr 2, o 03:52.

TEPCO zakończyło też naprawę systemów chłodzenia reaktora nr 4 i od 15:42 rozpoczęło się jego chłodzenie. Gdy tylko osiągnie od stan "zimnego wyłączenia", będzie można znieść 10 kilometrową strefę ewakuacji wokół elektrowni.

Źródła

  • Cold shutdowns at Fukushima Daini - World Nuclear News - 14 marca 2011


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2011-03-14 00:00:00